Gula Ögonen

Små idéer som betyder mycket

Fler kan spela bridge trots dålig syn.

De Gula Ögonen är ett hjälpmedel för bridgespelare med nedsatt syn, för att få medspelarnas kort att hamna inom tillräckligt synavstånd utan störande prat.

De lysande Gula ögonen fungerar som en tyst påminnelse till medspelarna var de utspelade korten ska placeras. I det ögonblick kortet spelas ut styr de Gula ögonen det till rätt plats. Den synskadade slipper påminna och inga frågor om vilka kort som spelats behöver störa koncentrationen kring bordet.

”Med de Gula ögonen hamnar cirka 70 procent av spelkorten så att jag kan se dem. Utan ögonsymbolerna var det högst 5 procent trots att jag påminde vid varje spelrunda”, säger Käte Schierwagen-Stenborg.

Så här beställer du…

En uppsättning Gula Ögon kostar 100 kronor + portoutlägg.

Ring uppfinnaren Katarina Stenborg 0706-73 98 65 eller skicka ett mail med namn och adress till: katarina.stenborg@synpunkten.net

De Gula Ögonen tillverkas sedan januari 2009 i keramik istället för kartong.

Artiklar om de Gula Ögonen

De Gula Ögonen har blivit uppmärksammade i media flera gånger. Nedan artiklar från tidningen Bridge som ges ut av Förbundet Svensk Bridge.

Filer för nerladdning

Tidningen Bridge Nr 5 2004, sid 14-15

Tidningen Bridge Nr 2 2008, sid 26-27

Utställning i Lund – Certec Informerar

De Gula Ögonen ställdes ut på Certec Informerar den 25/9-08.

”I september 2008 blev jag för andra gången inbjuden att ställa ut de Gula Ögonen på Certecs årliga informationsdag i Lund. Jag är mycket stolt över att min uppfinning finns representerad i detta sammanhang och glad för den möjlighet det ger att sprida kännedomen om de Gula Ögonen ytterligare”, säger Katarina Stenborg.